Tiedotteet Ympäristö ja luonto

Metsästäjäliitto muistuttaa vastuullisuudesta kyyhkyjahdissa

10.08.2020

Sepelkyyhkyn metsästys avaa jälleen uuden metsästyskauden tänään 10. elokuuta. Vaikka sepelkyyhkykannat ovat runsaat, ja kanta kestää hyvin metsästyksen, tulee jahdissa muistaa maltti ja valikoiva metsästys. Valikoiva metsästys ja lajitunnistus tärkeää Sepelkyyhky tekee vuosittain useita poikueita, ja metsästyskauden alussa osalla voi olla vielä pesintä kesken. Vastuullinen metsästäjä kohdistaa ...
Lue tiedote

Toimialat: Kotimaa, Ympäristö ja luonto

Susilaumojen määrän kasvu luo perustan kannanhoidolliselle metsästykselle

16.06.2020

Luonnonvarakeskuksen 16. kesäkuuta julkaiseman suden kanta-arvion mukaan susilaumojen määrä on kasvanut neljänneksellä vuoden aikana. Susikannan kehitys antanee pontta kannanhoidollisen metsästyksen valmisteluun. ”Luken arvio 30 laumasta ylittää nyt selkeästi kannanhoitosuunnitelmassa määritetyn pienimmän elinvoimaisen kannan tason, joksi on määritelty 25 laumaa tai lisääntyvää paria. Kannan kehi...
Lue tiedote

Toimialat: Kotimaa, Ympäristö ja luonto

Valkoposkihanhen suojametsästyksessä seurattava Ruotsia ja Tanskaa

04.06.2020

Metsästäjäliitto ehdottaa, että ympäristöhallinto mahdollistaisi valkoposkihanhien suojametsästyksen Ruotsin ja Tanskan tapaan niiden aiheuttamien peltovahinkojen ehkäisemiseksi. Valkoposkihanhen suojametsästykselle ei ole esteitä nykyisellä EU-tason ja kansallisella lainsäädännöllä, eikä nykyisenkaltaista jäykkää poikkeuslupamenettelyä tarvita.  Metsästäjäliitto on tänään ympäristövaliokunnassa ...
Lue tiedote

Toimialat: Kotimaa, Ympäristö ja luonto

Ajankohtaista Ympäristö ja luonto

Metsästys muualla mediassa Ympäristö ja luonto

MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ: Hankehaku auki: MMM tukee riistatalouden edistämistä ja uusien...

24.07.2020

riistatalouden hankerahoitushaun. Hakemusten perusteella ministeriö myöntää avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämishankkeisiin. Haku on suunnattu riistanhoitoyhdistyksille, yleishyödyllisille yhteisöille sekä tutkimuslaitoksille. Tänä vuonna tuetaan
Lue uutinen

Valkohäntäpeuran pyyntilupiin edelleen lisäystä Etelä-Hämeessä – Hirven pyyntilupia hiukan vähemmän

21.07.2020

Metsästyskaudelle 2020 – 2021 on Suomen riistakeskuksen Etelä-Hämeen toimialueelle myönnetty 1501 hirven ja 11141 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Viime vuoden...
Lue uutinen

Suomen suurpetokannat yhtä tiheitä luonnonsuojelualueilla kuin niiden ulkopuolella

20.07.2020

Helsingin yliopiston tutkijoiden johdolla tehdyn tutkimuksen mukaan Suomen suurpetojen kannat eivät ole sen tiheämpiä luonnonsuojelualueilla kuin muillakaan...
Lue uutinen