Tiedote

Kultasakaalin leviämisen estämiseen varauduttava lainsäädännöllä

ma 11. maaliskuuta 2019 16.04.50

Kuva: Arno Peksar

Metsästäjäliitto esittää vetoomuksen kultasakaalin siirtämiseksi riistalajiksi metsästyslain alaisuuteen. 

Hallitus antoi eduskunnalle vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa koskevan esityksen, jossa metsästyslaissa säädettyihin riistalajeihin esitetään lisättäväksi kultasakaali. Maa- ja metsätalousvaliokunta kuitenkin jättäisi päätösehdotuksessaan kultasakaalin pois riistalajeista. Metsästäjäliitto pitää ehdotusta huolestuttavana ja vetoaa, että kultasakaali lisätään riistalajiksi.

Metsästäjäliitto nostaa esille tulokaslajin ja vieraslajin välisen eroavuuden siinä, minkä lain mukaisesti uutta lajia kohdellaan.
- Kultasakaali on jo nyt valtioneuvoston asetuksella säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, jolloin ihmisen toiminnan tuloksena ympäristöön päässeet yksilöt voidaan poistaa luonnollisen levinneisyysalueensa ulkopuolella, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari kertoo.

- Mutta, jos kultasakaali levittäytyy Suomeen itse luontaisesti esimerkiksi idästä, se on silloin tulokaslaji – ei vieraslaji, Siitari kuvaa tilannetta. 

Siitarin mukaan on perusteltua olettaa, että kultasakaali olisi erittäin haitallinen alkuperäislajistollemme. 
- Haluamme, että kultasakaalikantaa ja sen leviämistä voidaan rajoittaa metsästyksellisin keinoin heti, kun ensimmäiset yksilöt havaitaan Suomessa. Tämä vaatii kultasakaalin siirtämisen riistalajiksi, Siitari kommentoi.

Jos kultasakaali jätetään vieraslajiksi, siitä tulee Suomeen levittäytyessään väistämättä luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji. Kultasakaalin yksilöiden tappaminen olisi kielletty, kunnes laji säädettäisiin riistalajiksi.
- Rauhoitettuna lajina kultasakaali ehtisi levittäytyä ja vakiintua osaksi luontaista lajistoa huomattavasti nopeammin kuin tilanteessa, jossa lajia pystyttäisiin hallitsemaan riistalajina heti sen ilmestyessä. Jos laji säädetään riistalajiksi nyt, ensimmäisiä harhailevia yksilöitä voisi metsästää ja siten rajoittaa kannan levittäytymistä, Siitari kuvaa.