Tiedote

Metsästäjäliitto sallisi kaikkien pienien ajokoirarotujen käytön hirvieläinten metsästyksessä

to 21. helmikuuta 2019 12.20.56

Kuva: Pekka Mommo

Metsästäjäliitto ehdottaa hirvieläinten metsästyksessä käytettävien koirien säkäkorkeuden nostoa 41 senttimetriin. Silloin jahdissa voisi käyttää kaikkia pohjoismaissa yleisesti käytössä olevia pieniä ajokoirarotuja. Asetukseen tulisi lisätä myös karkottavat ja lyhyen ajan ajavat koirat.

Valtioneuvoston asetusehdotuksessa esitetään muutettavaksi metsästysasetuksen 12 pykälän ensimmäistä momenttia siten, että hirvieläinten metsästyksessä käytettävien koirien suurin sallittu säkäkorkeus olisi 39 senttimetriä. 

Metsästäjäliitto pitää suurimman säkäkorkeuden nostamista erittäin kannatettavana muutoksena. 
- Säkäkorkeus tulisi kuitenkin muuttaa 41 senttimetriin, jolloin se sisältäisi kaikki muualla pohjoismaissa yleisesti hirvieläinjahdeissa käytetyt pienet ajokoirarodut. Se myös vähentäisi tulkinnanvaraisuutta käytännön metsästystilanteissa, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari. 

Metsästäjäliitto katsoo, ettei sen ehdottama säkäkorkeuden kolmen senttimetrin nostaminen vähennä metsästyksen vastuullisuutta. 
- Tutkimus ja käytännön kokemus muualta Euroopasta ovat osoittaneet, ettei rodulla tai koirayksilöllä ole merkittävää vaikutusta riistaeläimen käyttäytymiseen. Pieniä koiria käytettäessä maasto-olosuhteet ja koirayksilöiden ominaisuudet merkitsevät koiran kokoa enemmän siinä, kuinka kovaa vauhtia koira pystyy ajamaan, Siitari kuvaa.

 

Karkoittavat ja lyhyen ajan ajavat koirat tulisi myös sallia 

Metsästäjäliitto esittää, että asetukseen tulisi lisätä sallituiksi myös karkottavat ja lyhyen ajan ajavat koirat, vaikka niiden säkäkorkeus ylittäisi asetuksessa määritellyn ajavan koiran suurimman sallitun säkäkorkeuden. 

-  Lisäys selkeyttäisi tilannetta ja vähentäisi tulkinnanvaraisuutta, koska tällaisten koirien käyttäminen on sallittua tälläkin hetkellä. Karkottavat ja lyhyen ajan ajavat koirat lisäävät metsästyksen monipuolisuutta ja niillä on mahdollisuus metsästää useilla alueilla, joilla pitkäkestoisesti ajavalla koiralla ei voi metsästää, kuten runsastiestöisillä alueilla sekä susialueilla, Metsästäjäliiton koulutuspäällikkö Henri Mutanen kertoo.

Metsästäjäliitto haluaa asetukseen myös suuntaa antavat määritelmät karkottavan ja lyhyen ajan ajavan koiran työskentelystä.
- Karkottavan ja lyhyen ajan ajavan koiran työskentely tulee olla lyhytaikaista rajoittuen metsästyksen kohteena olevaan alueeseen, Mutanen selventää. 

Tarkemmat ehdotukset asetukseen lisättävistä määritelmistä on luettavissa Metsästäjäliiton lausunnosta.