Tiedote

Metsästäjäliiton vaalikone keräsi arvokasta tietoa metsästäville äänestäjille

ti 14. huhtikuuta 2015 14.30.00

Metsästäjäliitto kysyi vaalikoneessaan ehdokkaiden mielipiteitä metsästyksestä, riistanhoidosta ja aseista. Valtaosa vastanneista suhtautui metsästykseen erittäin myönteisesti, mutta myös vastustajia uskaltautui kertomaan mielipiteitään.

Ylivoimainen enemmistö eli yli 90 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että metsästys toteutetaan Suomessa kestävällä pohjalla. Myös metsästyskoiran käyttöä pidettiin eettisesti hyväksyttävänä, sillä ainoastaan 2 prosenttia ehdokkaista tuomitsi sen. 97 prosenttia piti riistanlihaa kasvatettua lihaa eettisempänä vaihtoehtona. Yli 90 prosenttia vastanneista toivoi myös metsästyksen, riistanhoidon ja riistaeläinten parempaa huomiointia koulujen opetussuunnitelmissa, mikä on hieno asia. Tätä Metsästäjäliittokin on painottanut hallitusohjelmatavoitteissaan.

Metsästyksen turvaaminen nähtiin tärkeänä myös jatkossa. 77 prosenttia vastanneista ei halua Suomeen enempää metsästyskieltoalueita. Runsas 70 prosenttia haluaisi metsästyksen olevan pääsääntöisesti mahdollista myös luonnonsuojelualueilla. Ja riistakantojen säätelyn vuoksi yli 80 prosenttia sallisi metsästyksen myös kansallispuistoissa.

Suurpetokysymyksissä nähtiin sen sijaan hiukan enemmän hajontaa. 70 % oli sitä mieltä, että Suomessa on liikaa susia, ja yli 90 prosenttia sitä mieltä, että häirikkösudet pitäisi pystyä poistamaan tehokkaammin. Ja runsas 60 prosenttia piti suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista järkevänä tässä vaiheessa. Kaksi kolmasosaa haluaisi sallia myös ahman metsästyksen porovahinkojen ehkäisemiseksi. Kasvava ilveskanta ei sen sijaan huolestuttanut ehdokkaita niin laajalti. Vain 40 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomessa on liikaa ilveksiä.

72 prosenttia vastanneista haluaisi merimetson riistalajiksi. Valkoposkihanhen metsästystäkin kannatti likimain 70 prosenttia. Itämeren hylkeenpyynti keräsi puolustajia ja vastustajia likimain yhtä paljon, mikä kysymys kiinnostaa varmasti ammattikalastajia.

Asekysymyksissä näkyy usein ehdokkaan asiantuntemus tai sen puute. Noin 70 prosenttia oli sitä mieltä, ettei EU:n tuliasedirektiiviä tarvitse muuttaa aseturvallisuuden lisäämiseksi. Ja 77 prosenttia piti Suomen aselainsäädäntöä riittävän turvallisena, ettei lisätiukennuksiin ole tarvetta. Tämän varjossa ihmetystä herätti, että 38 % olisi silti kieltämässä itselataavat aseet siviileiltä. Olisi kiinnostavaa tietää, miten moni tiesi haluavansa lopettaa tässä samalla reserviläistoiminnan sekä estää monia metsästäjiä käyttämästä metsästykseen hyvin soveltuvia itselataavia kiväärejä ja haulikoita. Ja miten moni ajatteli ainoastaan kieltävänsä sotilaskäyttöön suunnitellut sarjatuliaseet.

Huolestuttavinta oli, että 17 prosenttia kannatti kaikkien aseiden yhteisvarastointia. Tällainen olisi mahdoton toteuttaa turvallisesti ja järkevästi, ja se aiheuttaisi kohtuuttomia turvallisuusriskejä. Esimerkiksi moottoripyöräkerhojen paljon uutisoidut sinkoiskut mahdollistuivat Ruotsin armeijan syrjäisistä yhteisvarastoista varastetuilla aseilla. Onneksi 80 prosenttia ei sentään kannattanut tätä ajatusta.

604 ehdokasta vastasi Metsästäjäliiton vaalikoneeseen. Kaiken kaikkiaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa on 2146 ehdokasta. Lukumäärällisesti aktiivisimpia vastaajia olivat Keskustan (95), Perussuomalaisten (84), Kokoomuksen (75) ja Vihreiden (63) ehdokkaat.

Metsästäjäliiton vaalikoneen löydät täältä.

Ennakkoäänestys on jo käynnissä, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 19.4. Kaikkien metsästäjien kannattaa aktivoitua äänestämään.

 

Lisätietoa

Kai Tikkunen

Järjestötiedottaja

p. 050 591 2848

kai.tikkunen@metsastajaliitto