Tiedote

Vieraslajilakiin saatava konkreettisia toimia haitallisten lajien torjuntaan

to 4. kesäkuuta 2015 15.04.00

Maa- ja metsätalousministeriö esittää säädettäväksi lain vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaan ja haitallisten lajien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. Metsästäjäliitto huomauttaa ministeriöön lähettämässään lausunnossa, että osa esityksen lajeista on merkittävän taloudellisen hyödyn tuottavia riistaeläimiä (valkohäntäpeura) sekä muuten metsästyksen avulla suhteellisen helposti säädeltävissä olevia lajeja, kuten kanadanhanhi. Näiden osalta tulee tehdä selkeä ero merkittävää vahinkoa aiheuttavien lajien kanssa, joista pahimpia ovat minkki, supikoira, villikani, villiintynyt kissa ja isorotta.

Supikoirakannan tehokkaampi rajoittaminen on erityisen tärkeää myyräekinokokin Suomeen leviämisen estämisen kannalta. Tiheä supikoirakanta on loisen keskeinen levittäjä. Myyräekinokokin levitessä maahamme luonnonmarjojen käyttö hankaloituu, minkä vaikutus luontoelinkeinoihin ja elintarviketurvallisuuteen on varsin merkittävä.

Metsästäjäliitto esittää, että haitallisimpien vieraspetojen, minkin ja supikoiran, pyyntikeinovalikoimaa voitaisiin laajentaa sallimalla pyynnissä keinovalon käyttö. Liitto esittää myös, että pohdintaan otettaisiin uudelleen liiton joitakin vuosia sitten maa- ja metsätalousministeriölle esittämä vieraspetojen pyyntikorvausjärjestelmä.

Metsästäjäliitto haluaa myös kiinnittää huomiota siihen, että luontoon on leviämässä myös muita sinne kuulumattomia eläimiä, esimerkiksi suden ja koiran hybridejä. Bernin sopimuksen mukaan nämä pitää poistaa nopeasti ja tehokkaasti. Metsästäjäliitto edellyttää viranomaisilta asian suhteen tarpeellisia toimia.

Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.