Tiedote

Metsästäjäliitto kannustaa vastuulliseen kanalinnustukseen

ke 9. syyskuuta 2015 07.36.00

Metsäkanalintujen metsästys alkaa torstaina 10.9. Etenkin haukkuvalla lintukoiralla tapahtuvalla teeren ja metson metsästyksellä on pitkät perinteet Suomessa, ja kanalinnustuksen suosio jatkuu vahvana tänäkin päivänä.

Metsäkanalinnuille ovat ominaisia jaksoittaiset kannanvaihtelut. Vuotuiset kanta-arviot pohjautuvat metsästäjien talkootyönä tekemiin riistakolmiolaskentoihin. Tänä vuonna metson, teeren ja pyyn kannat ovat monin paikoin jonkin verran laskeneet johtuen pesintää vaikeuttaneista kylmistä säistä. Tästä syystä metsästystä on näillä alueilla ajallisesti rajoitettu.

Metsästäjäliitto kehottaa metsästämään etupäässä nuoria lintuja, joiden mahdollisuudet selvitä hengissä ensi kevääseen ovat aikuisia heikommat. Huonompina lintuvuosina on entistäkin tärkeämpää panostaa kestävään metsästykseen. Tällöin saalista tulee vähemmän, mutta sitäkin arvokkaampaa lintupaisti on juhlapöydässä. Hyviä kanalintureseptejä kannattaa lähettää Metsästäjäliiton riistaruokasivustolle www.riistaruoka.fi

Kanalintujen elinympäristöjen parantamiseen tähtäävällä riistametsänhoidolla ja metsästysjärjestelyillä voi myös vaikuttaa lintukantoihin. Kanalintujen metsästysaikaan ajoittuva syyssoidin on tärkeä osa teeren lisääntymistä. Metsästäjäliitto suosittelee metsästäjiä jättämään syyssoitimet rauhaan ja metsästämään lintuja soidinalueen ympäristössä. Myös pienpetopyyntiin on syytä panostaa.

Vastuulliset metsästysseurat panostavat riistanhoitoon ja tekevät alueillaan omia lisärauhoituksia tarpeen vaatiessa. Kanalintujen metsästyksestä voitaisiinkin päättää nykyistä enemmän paikallistasolla. Riistalaskennoista saatava tieto on avainasemassa kanalintujen metsästystä suunniteltaessa. Seuroissa on usein poikueen tarkkuudella tietoa alueen kanalintukannasta. Kanalintujen verotusta voitaisiin ohjailla tiukkojen rajoitusten sijaan paikallisesti suosituksilla.

 

Lisätietoja
Kai Tikkunen
Järjestötiedottaja
p. 050 591 2848