Tiedote

Metsästäjäliitto pitää uutta räjähdeasetusta täysin kohtuuttomana

to 3. syyskuuta 2015 11.57.00

Syyskuun alusta tuli voimaan uusi räjähdeasetus, joka toi merkittäviä muutoksia ampumatarvikkeiden säilytykseen. Metsästäjäliiton tärkeinä pitämiä muutoksia ei ole siinä huomioitu.

Asetusta Suomessa tulkitseva TUKES on tuoreessa tiedotteessaan maininnut, että mm. ruutia, nalleja ja patruunoita tulee 1.9.2015 alkaen säilyttää kotona tilassa, joka kestää 30 minuuttia palorasitusta.

On ymmärrettävää, että suuria määriä räjähteitä esimerkiksi liikkeenharjoitustarkoituksessa säilytettäessä paloturvallisuuteen on kiinnitettävä aivan erityistä huomiota. Mutta ammuntaa tai metsästystä harrastavan henkilön kohdalla uudessa vaatimuksessa kyse on tarpeettomasta ylimitoituksesta. Etenkin patruunoissa räjähtävät aineet ovat hylsyn, luodin/haulikupin ja nallin kuoren muodostamassa herkältä syttymiseltä suojaavassa kotelossa, joten ne muodostavat pienemmän paloturvallisuusriskin kuin esimerkiksi monet kodin kemikaalit. Ampumatarvikkeiden aiemmin laillisissa säilytystavoissa ei myöskään ole ollut ongelmia.

Lisäksi kaapin kylkeen vaaditut räjähdysvaara- ja tupakointi kielletty -merkinnät ovat asuinhuoneistossa täysin tarpeettomia ja muodostavat jopa turvallisuusriskin, koska niiden perusteella tiedetään, että asunnossa on ampumatarvikkeita ja aseita.

Erityisen kohtuuttomaksi asetuksen tekee se, ettei säilytystilojen muutokselle ole asetettu siirtymäaikaa, eikä asetuksenmukaisia tiloja ole määritelty sen tarkemmin. Eli asetus on voimassa, mutta harrastajien on mahdoton tietää, ovatko heidän säilytystilansa paloturvalliset.

Metsästäjäliitto vaatii, että asetusta tullaan korjaamaan kotisäilytyksen osalta aiemmin hyväksi havaitun mallin mukaiseksi.

 

Lisätietoja:

Teemu Simenius

Järjestöpäällikkö

p. 050 331 5330