Tiedote

Metsästäjäliiton hallitus: Sudenkaatolupia saatava 70–80 kappaletta

ke 4. marraskuuta 2015 15.59.00

Suomen susikanta on kasvanut viimeisen vuoden aikana voimakkaasti. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa on 22–43 susilaumaa. Arvio tarkentuu vielä vuoden aikana. Todennäköisesti Suomessa ei viimeisen sadan vuoden aikana ole koskaan ollut niin paljon susia kuin nyt. Susien tekemät vahingot ovat lisääntyneet vuoden aikana voimakkaasti eri puolilla Suomea susikannan kasvun seurauksena.

Metsästäjäliitto on esittänyt jo syyskuussa maa- ja metsätalousministeriölle, että tämän metsästysvuoden kannanhoidollisessa metsästyksessä tulisi myöntää vähintään kaksi kaatolupaa laumaa kohden. Tämä merkitsee liiton arvion mukaan sitä, että susilupia tulisi myöntää noin 70–80 kappaletta. Tämän lisäksi tulisi olla mahdollista poistaa koko susilauma alueelta, jossa sudet ovat aiheuttaneet erityisen paljon vahinkoa tai jossa susireviirien rajat menevät päällekkäin.

Metsästäjäliitto korostaa, että susi ei ole uhanalainen laji vaan kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö IUCN määrittelee lajin elinvoimaiseksi. Suomen susikanta on hyvin elinvoimainen ja saa täydennystä Venäjän erittäin runsaasta susikannasta.

Riittävällä metsästyksellä taataan susien ihmisarkuuden lisääntyminen.

 

Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund

 

Lisätietoja:

Lauri Kontro
Puheenjohtaja
p. 0400 406 933

Panu Hiidenmies
toiminnanjohtaja
p. 040 534 967