Tiedote

Lupa susipannoituksiin maanomistajalta

ma 8. lokakuuta 2018 14.59.00

Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri muistuttaa, että metsästysseurat varmistavat ensin maanomistajan kannan suden pannoituksen alueillaan. Metsästäjäliitto edellyttää, että uusien pantojen tulee olla luotettavampia ja pantatieto reaaliaikaisempaa.

Maa- ja metsätalousministeriölle myönnetty susien pannoitusrahoitus kohdennetaan uusille susireviireille Länsi-Suomeen.

Metsästäjien kannalta olisi tärkeää tietää mahdollisimman reaaliaikaisesti, liikkuuko metsästyskoiran työskentelyalueella susia. Tällä hetkellä paikannushavainnot päivittyvät noin seitsemän tunnin välein, jos satelliittipaikannus onnistuu.
- Pannoitus on periaatteessa hyvä asia, mutta se edellyttää, että pantatiedot julkaistaan mahdollisimman reaaliaikaisina ja pantojen laatua kehitetään, korostaa Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jukka Hautala.
- Toki paikannustietokaan ei kokonaan poista riskiä, sillä sudet liikkuvat laajoilla alueilla ja pannoittamattomia yksilöitä on runsaasti, Hautala lisää. 

Pannoittamiseen tarvitaan metsästysoikeuden haltian lupa. Käytännössä se tarkoittaa maanomistajaa ja metsästysseuraa.
- On tärkeää, että metsästysseurat varmistavat ensin maanomistajan kannan suden pannoituksen alueillaan. Metsästysseura ei voi yksin päättää pannoitusluvasta, koska on kyse aivan uudesta asiasta, Hautala korostaa. 

Selkeyttä poikkeuslupaprosessiin

Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittämiseen tähtäävä laajapohjainen hanke käynnistyi aloitusseminaarilla viime viikolla. Metsästäjäliitto on mukana hankkeen ohjaus- ja valmistelutyöryhmissä.

Metsästäjäliitto edellyttää, että päivityksessä huomioidaan nykyisen asetuksen mukaisen sudenmetsästyksen suurimmat ongelmat, poikkeuslupakäsittelyn hitaus ja lupaperusteiden epäselvyys.
- Lupien hakemenettely on tällä hetkellä epäselvä ja kallista. Metsästäjät pitävät epäoikeudenmukaisena lupahakuun liittyvän hallinnollisen maksun ja metsästysmaksujen perimistä, kuvaa Metsästäjäliiton hallituksen jäsen Antti Kuivalainen.

Metsästäjät toteuttavat poliisin pyynnöstä suurriistavirka-aputehtävät (SRVA). Suden osalta tämä tarkoittaa piha-alueilla ja karjatiloilla liikkuvien susien karkottamisia ja lopetustehtäviä. Poliisi on vahvistanut keväällä 2018 valtakunnallisen ohjeen SRVA-tehtävien toteuttamisen periaatteista.
- Ohje on selkeä ja toimiva ja se otettava pikaisesti käyttöön valtakunnallisesti, kommentoi Kuivalainen. 

Päivitystyössä haettava ratkaisuja koiravahinkoihin

Metsästysharrastuksen näkökulmasta keskeinen ongelma on koiraturvallisuus. Susikohtaamisissa on menetetty vuosittain useita kymmeniä metsästyskoiria. Lisäksi on ollut lukemattomia tilanteita, joissa koira on saatu pelastettua viime hetkellä. Metsästäjät ovat nyt hyvin varovaisia laajahakuisten koirien käytössä.
- Susitilanne tulee vaikeuttamaan hirvieläinmetsästystä jo tällä metsästyskaudella, toteaa Kuivalainen.

Koiraturvallisuuden parantamiseen ei ole nyt hetkellä toimivaa ratkaisua.
- Pantasusien paikkatiedossa on tällä hetkellä liian pitkä viive, eivätkä niin sanotut susiliivit ole osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi. Uusien ratkaisujen kartoitus ja testaaminen on käynnistettävä heti. Tekemämme selvityksen mukaan on olemassa esimerkiksi pantatekniikkaa, joka kestää reaaliaikaisempaa päivitystaajuutta. Kehitystyötä ei kuitenkaan saa maksattaa metsästäjillä, painottaa Kuivalainen.

Lisätietoja: Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jukka Hautala p. 040 530 7107 tai jukka.hautala@metsastajaliitto.fi  

Metsästäjäliitto hallituksen jäsen Antti Kuivalainen p. 040 566 5504 tai antti.kuivalainen@metsastajaliitto.fi