Tiedote

Metsästäjäliitolle valtion avustusta nuorisotyöhön

ti 5. maaliskuuta 2019 16.10.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt nuorisoalan järjestöjen yleisavustusta 115 000 euroa Metsästäjäliiton nuorisotyöhön.

Metsästäjäliitto sai nuorisoavustusta nyt ensimmäistä kertaa. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.
- Avustus on meille tärkeä, sillä se antaa meille mahdollisuudet jatkaa laajamittaisen nuorisotyömme kehittämistä, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Metsästäjäliitto tekee nuorisotyötä valtakunnallisesti. Yhtenä tavoitteena on myös lasten- ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen.  
- Koemme, että meillä on valtakunnallisena toimijana erittäin suuri rooli ja vastuu lasten aktiivisen luontosuhteen mahdollistajana ja säilyttäjänä. Toimimme myös nuorten luonto- ja metsästysharrastuksen äänenkannattajana ja pyrimme toimimaan siten, että nuorilla olisi mahdollisuus harrastaa ja päästä kosketukseen luonnon kanssa, Hallenberg kuvaa.

Metsästäjäliitto, sen piirit ja jäsenseurat järjestävät leirejä ja kerhoja ympäri Suomea.
- Järjestämme myös kouluvierailuja, koulutusta ja erilaisia teemapäiviä, kertoo Metsästäjäliiton koulutuspäällikkö Henri Mutanen.

Metsästäjäliitto myös tukee, kouluttaa ja tarjoaa valmiita toimintamalleja nuorisotyöstä kiinnostuneille jäsenseuroille.
-Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni luonnosta ja metsästyksestä kiinnostunut lapsi ja nuori pääsee mukaan harrastukseen taustasta riippumatta, Mutanen toteaa.

Nuorisolain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudenhoito sekä järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
- Nuorisoalan järjestöt tarjoavat puitteet nuorten kansalaistoiminnalle ja harrastamiselle. Nuorisotoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä. Yhteiskunta myös tarvitsee nuorisojärjestöjä uusiutuakseen. Järjestöt ovat myös arvokkaita toimijoita nuorisotyön kentällä kuntien ja seurakuntien ohella, kertoi nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi yleisavustuksina järjestöjen yleistoimintaan, mutta järjestöt voivat osoittaa osan määrärahasta käytettäväksi myös alueellisten ja paikallisten jäsenjärjestöjensä toimintaan.

Kuva: Pekka Kustula

Lisätietoja: 

puheenjohtaja Tuomas Hallenberg, Suomen Metsästäjäliitto p. 040 528 6069 tai tuomas.hallenberg@metsastajaliitto.fi

koulutuspäällikkö Henri Mutanen, Suomen Metsästäjäliitto p. 050 528 0001 tai henri.mutanen@metsastajaliitto.fi