Tiedote

Suomen Dreeverijärjestölle Metsästäjäliiton Wadén-palkinto

ti 14. tammikuuta 2020 12.00.00

Metsästäjäliitto palkitsee Suomen Dreeverijärjestön Wadén-palkinnolla.  Tunnustus myönnetään taholle, joka on merkittävästi edistänyt metsästystä tai riistanhoitoa.

Metsästäjäliiton hallitus valitsi tämän vuoden Wadén-palkinnon voittajaksi Suomen Dreeverijärjestön.

Palkinnon myöntämisen perusteena on dreeverijärjestön pitkäjänteinen ja sitkeä työ hirvieläinten metsästyksessä käytettävien hitaasti ajavien koirien säkäkorkeuden nostamiseksi. Pitkäjänteinen työ kantoi hedelmää, sillä vuonna 2019 voimaan tulleen metsästysasetuksen muutoksen myötä hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeusrajoitusta nostettiin 28 senttimetristä 39 senttimetriin.Viime syksynä alkanut jahtikausi oli ensimmäinen, jonka aikana alle 39 cm:n korkuisella ajavalla koiralla on ollut lupa ajattaa hirvieläimiä.

– Aikaisempaa kookkaampien koirien, kuten dreeverien, käyttäminen tehostaa pyyntiä ja tuo uusia koiraharrastajia mukaan hirvieläinten metsästykseen. Metsästystä monipuolistavan ja valkohäntäpeuran kannanhallintaa tukevan esityksen läpimeno saatiin aikaan liittojen hyvällä yhteistyöllä, Metsästäjäliiton hallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Mäkelä perustelee valintaa.

Dreeverijärjestö ilahtui metsästäjien palkinnosta

Dreeverijärjestön puheenjohtaja Timo Nurmiluoto Suomen yllättyi iloisesti kuullessaan palkinnosta.

– Metsästäjäliiton tunnustus on hieno päätepiste pitkälle työrupeamalle. Suomen Dreeverijärjestössä on vuosikymmenten aikana tehty paljon työtä pienten hirvieläinten, meillä lähinnä metsäkauriin ja valkohäntäpeuran, saattamiseksi luvallisiksi ajoeläimiksi tähän tarkoitukseen nimenomaan kehitetylle pienajokoiralle eli dreeverille, Nurmiluoto sanoo. Dreeverin ohella toki myös muut sallitun mitan täyttävät ajavat koirat, kuten jotkut bassetit ja beaglet, saavat luvan ajaa näitä pieniä hirvieläimiä, Nurmiluoto jatkaa.

Dreeverijärjestön puheenjohtaja Timo Nurmiluoto vastaanottaa Wadén-palkinnon Turussa valtakunnallisten Riistapäivien yhteydessä 14. tammikuuta.

Metsästäjäliitto jakaa Wadén-palkinnon vuosittain suomalaiselle henkilölle tai toimijalle, joka on tehnyt merkittävää metsästyksen tai riistanhoidon edistämistyötä ja siten vaikuttanut metsästyksen tulevaisuuteen. Vuonna 2019 palkinnon sai Ylen Eränkävijät-sarja.

Wadén-palkinto sisältää tuhannen euron rahapalkinnon, kunniakirjan sekä metsäaiheisen grafiikan. Wadén-palkinto on nimetty Daniel Johannes Wadénin mukaan. Wadén oli Suomen puhelintoiminnan merkittävimpiä pioneereja sekä erittäin innokas metsästäjä ja riistanhoidon puolestapuhuja. Testamenttinsa kautta hän on ollut pitkään myös Metsästäjäliiton toiminnan tärkeä rahoittaja.

Lisätietoja:

Suomen Metsästäjäliitto, hallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Mäkelä, puh. 0500 831 116, ilkka.makela@metsastajaliitto.fi

Suomen Dreeverijärjestö, puheenjohtaja Timo Nurmiluoto, puh. 0400 402 468, timo.nurmiluoto@gmail.com

Palkinnon myöntämistä voi seurata Metsästäjäliiton Instagram-tilin kautta.