Tiedote

Monipuolisuus turvaa Evon tulevaisuuden

ti 27. huhtikuuta 2021 10.00.00

Me allekirjoittaneet suomalaisen metsän monikäytön tukijat, 29 yhteisöä ja 12 yksityishenkilöä haluamme tuoda esiin, että Evoa tulee kehittää nykymuotoisena kaikkia palvelevana monipuolisena retkeilyalueena. Avoin ja puhtaalta pöydältä lähtevä työ on nyt tärkeää, koska tähän asti keskustelu on vellonut pelkässä kansallispuistossa.

Evon tulevaisuus on yhteen sovittamisessa, ei rajaamisessa

Selkeä kantamme on, että Evon aluetta pitää kehittää nykyiseltä monikäyttöpohjalta ja tulevaisuudessa laajentaa käyttömuotoja aktiivisesti. Alueelle voidaan luoda erilaisia reittejä ja kohdealueita, joissa rinnakkaiskäyttönä voidaan toteuttaa nykyisten käyttömuotojen lisäksi moninaisia aktiviteetteja ja palveluja.

Näiden palveluiden tarjonnasta voi vastata joukko luontomatkailuyrityksiä ja tieteentekijöitä. Lisäksi tämä uusi idea tutkimuksen ja tutkimustulosten esittelystä sopii myös osaksi palveluyritysten konseptia yhteistyössä tutkimuslaitosten ja käytännön metsäalan toimijoiden kanssa. Retkeilyalue mahdollistaa myös paremmin tieteen kehittämistä tai sen kohdentamista alueen käyttäjille. Kaikkeen tähän tarvitaan alueen kokonaisvaltainen monikäyttösuunnitelma, jonka pohja voisi lähteä Metsähallituksen vasta julkaisemasta Evon retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelmasta.

Evon aluetta pitää kehittää erilaisia käyttömuotoja lisäämällä ja yhteen sovittamalla, eikä rajaamalla joitakin niistä tiukasti ulkopuolelle. Evolla on hyvä mahdollisuus osoittaa, kuinka suomalaisissa monikäyttömetsissä erilaiset käyttömuodot ja käyttäjäryhmät saadaan sovitettua yhteen ja kuinka tutkimusta ja tiedettä esitellään havainnollisesti kansalaisille käytännössä. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Aluetaloudellisia vaikutuksia eri vaihtoehtojen perusteella ei ole helppo laskea, mutta ei ole mitään epäselvää siinä, että mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa puoltava monikäyttöalue antaa paremmat lähtökohdat erilaiselle yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle moninaisine palveluineen, kuin luonnonsuojelulakiin pohjautuva kansallispuisto.

Metsäluonnon tutkimusta on esiteltävä laajasti

Ajatus monikäyttöalueena kehittämisestä on erinomainen, koska metsiin liittyvää tutkimusta pitää esitellä laajasti niin, että kansalaiset voisivat saada kokonaiskuvan Suomen metsissä tehtävästä ja tehdystä tutkimuksesta sekä Suomen metsien tilasta ja tulevaisuudesta.

Metsiin liittyvässä tutkimuksessa pitää olla mukana ekologia, talous ja sosiaaliset vaikutukset. Nykyisessä laajassa kansallispuistoverkostossa esitellään ekologiaa ja eliölajeja sekä elinympäristöjä, mutta missään ei esitellä metsätaloutta tai metsiin liittyvää tutkimusta eri näkökulmista, johon Evo sopii erinomaisesti. Tässä vaiheessa työryhmän esityksessä opetuskäyttöön jäävä Opetusmetsän hyödynnettävä pinta-ala on todellisuudessaan vain noin 1 200 ha. Tälle alueelle pitäisi mahduttaa metsätalouden-, erätalouden- sekä monikäytön opetus, pienriistan metsästys, hirvieläinten metsästys ja partiotoiminta. Tämä on käytännössä mahdotonta, eikä alue palvelisi mitään luetelluista tarpeista.

Evo on Suomen metsien monikäytön mallialue

Evon alue on ollut toistasataa vuotta metsäopetuksen, tutkimuksen ja metsätalouden mallialue, unohtamatta merkittävän kokoisia suojeluun varattuja alueita, tiukasti suojeltuja alueita on yli 10 % koko Evon alueesta. Samalla alue on ollut voimakkaassa virkistyskäytössä yksittäisille kansalaisille, ryhmille ja yhdistyksille ainakin vuodesta 1985 lähtien. Eri toimintoja palvelee lisäksi erittäin kattava ja hyväkuntoinen Metsähallituksen ylläpitämä metsäautotieverkosto.

Evolla on yli satavuotinen historia ja merkittävä rooli eräkulttuurin ylläpidossa. Alueella toimivien metsästysseurojen ja aluetta aktiivisesti käyttävien pienriistametsästäjien näkökulmasta kansallispuistosuunnitelmat ovat siis tuhoisia. Nämä toiminnot loppuisivat Evolla kokonaan, jonka vaikutusalueella asuu 56 000 metsästäjää (1). Evo tarjoaa pienriistametsästysmahdollisuuden myös seuroihin kuulumattomille ja alue tunnetaankin suosittuna kohteena myös metsästyskoiraharrastajien parissa.

Evon metsäoppilaitoksessa tapahtuva opetus on käytännönläheistä, minkä vuoksi metsästykseen ja eräkulttuuriin tutustuminen on tärkeää yhteistyössä metsästysseurojen kanssa koko retkeilyalueella, miksi senkin tulee jatkua myös tulevaisuudessa.


Hämeenlinnassa 27.4.2021


Suomen Metsästäjäliitto (n. 145 000 jäsentä)
Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry
Asikkalan riistanhoitoyhdistys (n. 630 jäsentä)
Hauho-Tuulos riistanhoitoyhdistys (n. 480 jäsentä)
Lammin riistanhoitoyhdistys (n. 460 jäsentä)
Padasjoen riistanhoitoyhdistys (n. 470 jäsentä)
Rengon seudun riistanhoitoyhdistys (n. 900 jäsentä)
Etelä-Hämeen Metsänhoitajat ry.
Hämeen Metsänhoitajat ry.
Päijät-Hämeen Metsänhoitajat ry.
Helén Kalevi, Evo
Jokinen Kalle, kansanedustaja
Kaloinen Vesa, metsänhoitaja
Kemppi Hilkka, kansanedustaja
Kääriäinen Pekka, Lammi
Lautala Merja, Evo
Lehmälä Toivo, Evo
Ojala Timo, Evo
Ranta Joppe, retkinikkari ja retkeilytoimittaja
Suojala Leena, ELT, asiantuntija
Talja Martti, Professori, erikoislääkäri
Vitie Anneli, Evo
Evon Erä ry.
Evon hirviseurue ry.
Hannunsupanjahti ry.
Iso-Evon Eränkävijät ry.
Jallin hirviporukka
Korsion erä ry.
Kurhilan hirviseurue
Lammin riistamiehet ry.
Lieson Erä ry.
Länsi- Asikkalan metsästysyhdistys ry.
Metsämaan Erämiehet ry.
Mommilan Erämiehet ry.
Pannukorven erä ry.
Porraskosken Erä ry.
Tapani Lähde Hirviseurue
Tervaskannon erä ry.
Valkeakosken metsästysyhdistys ry.
Viitaila-Paaakolan hirviseurue
Äinään seudun hirvimiehet

Lisätietoa antavat:
Antti Antila, Evon Erä ry., puh. 050 314 3079, evonerary@gmail.com
Marko Muuttola, Evon Hirviseurue ry., puh.050 911 3832
Chris Karppinen, Metsästäjäliitto, puh. 050 444 1026, chris.karppinen@metsastajaliitto.fi

1) Tilastokeskus